ARBETSSÄKERHET PÅ LAGRET

Säkerheten i lagret är en av de viktigaste punkterna i planeringen av ett lagerområde. Farorna måste uppmärksammas redan innan installationen påbörjas och undanröjas med lämpliga åtgärder. Särskilt i lagerlokaler där tunga hyllor flyttas in och ut med tunga maskiner, t.ex. myror och gaffeltruckar, är risken för fara stor, så att det finns en särskild risk för olyckor.

Alla anställda bör ha personlig skyddsutrustning (PPE). Den består av säkerhetsskor, hjälm, arbetshandskar och annan utrustning beroende på arbetsuppgiften. Den personliga skyddsutrustningen är en del av grundutrustningen och ska alltid observeras och döljas. Särskilt arbetare som lastar och lossar tunga hyllor med myror får inte göra detta utan säkerhetsskor. Detta beror på att även arbetsutrustningens egentyngd kan orsaka betydande skador på foten när den körs på och över. Men varor som faller ner från hyllorna utgör också en säkerhetsrisk, och därför bör man bara gå in i lagret med hjälm. Skyddsutrustning är naturligtvis bara en liten del av arbetssäkerhetsåtgärderna och räcker inte ensamt för att minimera riskerna i verksamheten.

STABILA HYLLSYSTEM FÖR TUNGA TRANSPORTER

Varje lager bör ha ett stabilt hyllsystem hhl-lagerhyllor.se. Om man använder pallar som lastas in i hyllorna med hjälp av en myra eller gaffeltruck kommer endast metallhyllor av härdat stål i fråga. Endast dessa konstruktioner har den stabilitet som krävs för att bära de tunga lasterna. Själva hyllsystemet är bara halva slaget. Naturligtvis måste den också vara professionellt monterad och säkrad mot yttre skador och fallande föremål. En av de vanligaste formerna av skador på tunga hyllor är när de träffas av gaffeltruckar. För att se till att systemet klarar av de höga kraven måste golvet kontrolleras före monteringen. Detta beror på att de varor som förvaras i de tunga hyllorna överför sin last till golvet som hyllorna står på. Särskilt punktbelastningen på fötterna är en avgörande faktor. Dessutom måste golvet vara så jämnt som möjligt så att horisontell montering är möjlig utan höjdkompensation. Alla tunga hyllor är förankrade i golvet med solida skruvar. Om möjligt kan ytterligare förankring ske i tak och väggar.

Hyllornas stolpar är särskilt sårbara eftersom de riskerar att träffas av en myra eller en gaffeltruck. Om en sådan incident inträffar finns det en möjlighet att de inblandade krafterna får hela hyllan att kollapsa. Av denna anledning måste de ställningsstolpar som vetter mot gången vara försedda med kollisionsskydd. Dessa skyddar hyllorna från manövrerande golvfordon.

ALLT ÄR ORDENTLIGT STUVAT

I många fall monteras hyllorna parallellt med varandra, så att två hyllor placeras med ryggen mot varandra. Detta görs för att utnyttja utrymmet i lagret på bästa möjliga sätt. Men det finns också en fara här. Om en pall förvaras i ett tungt rack finns det en risk att om den skjuts för långt inåt kan den trycka ut pallen i racket bakom den. Om den bakomliggande pallen nu står på en travesti skulle den efter bara några centimeter luta och falla ner. Du kan föreställa dig den potentiella faran som lurar här och hur stor risken för skador är för människor och material som befinner sig under pallarna. För att motverka detta är det tillrådligt att installera traveerare med ett genomgående stopp. Det är speciellt formade profiler som förhindrar att pallarna glider igenom.

För varor som förvaras högre upp (från ca 2 meter) måste man också se till att de inte kan falla ut ur hyllan. När du förvarar stänger, rullar, tunnor eller andra runda varor ska du se till att de inte kan börja rulla. För förvaring av tunnor finns det specialtillverkade stöd i vilka tunnornas runda profil placeras.

För förvaring av rör och andra stavformade varor lämpar sig kragarmställen – de är särskilt utformade för långa varor.
Säkerhetsåtgärder måste också vidtas vid förvaring av vätskor. Särskilt när det handlar om kemikalier. Det är särskilt viktigt att förhindra att behållarna läcker. För att vara förberedd i händelse av ett läckage måste det finnas uppsamlingsbehållare så att den läckande vätskan inte kan komma ut okontrollerat. Behållarna ska därför alltid placeras i uppsamlingsbrickor av lämpligt material (vanligtvis plast eller metall). Dessutom måste brickorna vara tillräckligt stora för att rymma den totala mängden vätska i behållarna.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert