Uncategorized

ARBETSSÄKERHET PÅ LAGRET

Säkerheten i lagret är en av de viktigaste punkterna i planeringen av ett lagerområde. Farorna måste uppmärksammas redan innan installationen påbörjas och undanröjas med lämpliga åtgärder. Särskilt i lagerlokaler där tunga hyllor flyttas in och ut med tunga maskiner, t.ex. myror och gaffeltruckar, är risken för fara stor, så att det finns en särskild risk …